Jelito grube – kątnica – ujście wyrostka robaczkowego