Aktualizacja naszej polityki prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako „RODO” zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności.

Na stronie tej znajdują się szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych oraz prywatności. Chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ENAMED Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15 zwane dalej „Centrum Medyczne Enamed") ,Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c i e Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Każdy nasz Pacjent, którego dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.W tym celu należy się skontaktować z Centrum Medycznym Enamed za pomocą środków elektronicznych bądź tradycyjnych.Każda osoba której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.W zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadzono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które chronią przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przetwarzanych w Centrum Medycznym  Enamed, a także przed wszystkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych. W ramach realizacji projektu, tylko osoby i instytucje uprawnione mają wgląd w dane osobowe użytkowników.